Website là gì? Tất cả kiến thức liên quan đến website

Website là một trong những công cụ không thể thiếu của các doanh nghiệp và cá nhân trong kinh doanh và tương tác với người dùng trên internet. Tốc độ phát triển của công nghệ đã giúp website trở nên đa dạng về chức năng và thiết kế.

Website là gì? Tất cả kiến thức liên quan đến website

Trong bài viết này, Kiến Vua sẽ tổng hợp kiến thức về website, bao gồm các thành phần, ngôn ngữ lập trình, nền tảng phát triển và quản lý website.

Các thành phần của website cần nắm

 • Domain name

Domain name là tên miền của website và được sử dụng để xác định địa chỉ của website trên internet. Domain name bao gồm hai phần chính là tên miền và đuôi tên miền. Ví dụ: trong tên miền www.google.com, “google” là tên miền và “.com” là đuôi tên miền.

 • Web Hosting

Web Hosting là nơi lưu trữ dữ liệu của website và giúp website có thể hoạt động trên internet. Khi khách truy cập vào website, máy tính của khách sẽ kết nối tới máy chủ nơi lưu trữ dữ liệu của website đó để lấy thông tin hiển thị trên trang web.

 • Nội dung

Nội dung của website là các thông tin, hình ảnh và video được hiển thị trên trang web. Nội dung được viết bằng ngôn ngữ lập trình HTML, CSS và JavaScript.

 • Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện là khuôn mẫu để hiển thị nội dung trên trang web. Thiết kế giao diện được tạo ra bằng các công cụ đồ họa như Adobe Photoshop hoặc Sketch.

 • Ngôn ngữ lập trình

Website được viết bằng hai loại ngôn ngữ lập trình là client-side và server-side.

 • Client-side

Client-side là ngôn ngữ lập trình thực thi trên máy tính của khách truy cập và giúp hiển thị nội dung của website. Các ngôn ngữ lập trình client-side bao gồm HTML, CSS và JavaScript.

 • HTML (Hypertext Markup Language) 

Là ngôn ngữ dùng để xây dựng nội dung của website. HTML định dạng nội dung và chèn đường dẫn cho các trang web.

 • CSS (Cascading Style Sheets) 

Là ngôn ngữ định dạng cho giao diện của website. CSS cho phép tùy chỉnh font chữ, màu sắc, kích thước và định dạng layout của trang web.

 • JavaScript

Là ngôn ngữ lập trình cho phép tương tác với người dùng trên trang web. JavaScript giúp xử lý các sự kiện như click chuột, hover chuột và trả về kết quả tương ứng.

 • Server-side

Server-side là ngôn ngữ lập trình thực thi trên máy chủ và tính toán dữ liệu trên máy chủ.

 • PHP

Là ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng trong các framework như Laravel và CodeIgniter.

 • Node.js

 Là một nền tảng cho phép chạy JavaScript trên máy chủ.

 • Python

Là ngôn ngữ lập trình sử dụng cho web frameworks như Django và Flask.

=> Bài viết xem thêm: Thiết kế web mua bán tiền ảo

Nền tảng dành để phát triển website

Các nền tảng phát triển website phổ biến bao gồm WordPress, Drupal và Joomla.

 • WordPress

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) được sử dụng để tạo các trang web và blog. WordPress được sử dụng cho các trang web gia đình, doanh nghiệp, tin tức và thương mại điện tử. WordPress có cộng đồng rộng lớn với hàng ngàn plugin và chủ đề để tăng tính năng và thiết kế cho website.

 • Drupal

Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) được sử dụng để xây dựng các trang web với các yêu cầu đặc biệt như trang web chính phủ và giáo dục. Drupal có đầy đủ tính năng để xử lý các trang web lớn với tập trung cao vào việc bảo mật.

 • Joomla

Joomla là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) được sử dụng để tạo các trang web và ứng dụng web. Joomla có đầy đủ tính năng để tạo các trang web với các chức năng phức tạp và hệ thống quản lý thành viên.

Quản lý website dành cho doanh nghiệp

Quản lý website bao gồm dịch vụ bảo trì và cập nhật website.

1. Dịch vụ bảo trì

Dịch vụ bảo trì website bao gồm các hoạt động bảo trì định kỳ và khẩn cấp. Hoạt động bảo trì định kỳ bao gồm cập nhật phiên bản mới, sao lưu dữ liệu và giải quyết sự cố hệ thống. Hoạt động bảo trì khẩn cấp bao gồm khắc phục sự cố hệ thống và cập nhật bảo mật.

2. Dịch vụ cập nhật website

Dịch vụ cập nhật website bao gồm cập nhật nội dung mới, thay đổi thiết kế giao diện và cập nhật các tính năng mới. Cập nhật website giúp website luôn hấp dẫn và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.